Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Ebösszeíró adatlap

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2021

  (ebenként KÜLÖN adatlapot kell kitölteni)

I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok                                         Kérünk minden adatot kitölteni!!!

Az eb

tulajdonosának neve:

tartójának neve:

címe:

címe:

telefonszáma:

telefonszáma:

e-mail címe:

e-mail címe:

II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:

Az eb

fajtája:

színe:

neme:

hívóneve:

születési ideje:

tartási helye:

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:

Transzponderrel (mikrochippel) ellátott eb esetén

Ivartalanított eb esetén

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén

a chip sorszáma:

 

az ivartalanítás időpontja:

 

útlevél száma:

beültetés időpontja:

útlevél kiállításának időpontja:

 

a beültetést végző állatorvos neve:

 

az ivartalanítást végző állatorvos neve:

 

az útlevelet kiállító állatorvos neve:

a beültetést végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

 

az ivartalanítást végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

 

az útlevelet kiállító állatorvos kamarai bélyegző száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok

Az eb

oltási könyvének száma:

utolsó veszettség elleni védőoltásának időpontja:

 

oltási könyvét kiadó állatorvos neve:

 

veszettség elleni védőoltása során használt oltóanyag:

 

oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzője száma:

az oltóanyag gyártási száma:

oltását végző állatorvos neve:

 

oltását végző állatorvos kamarai bélyegzője száma:

V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb, örökbefogadás)

Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza: megfigyelt – nem megfigyelt *

Az eb veszélyessé minősítve: igen – nem*

kezdő időpontja:

veszélyessé minősítésének időpontja:

 

időtartama:

Örökbefogadott kutya*: igen/nem    Ha igen, mely szervezettől fogadták örökbe:

 

* a megfelelő választ kell megjelölni (bekarikázni, aláhúzni)                                  

Jelen adatkezelés az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)  42/B. § (1‐2) bekezdése, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján történik. Az ebösszeíró adatlap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Bázakerettye Község Önkormányzata, mint adatkezelő a személyes adataimat az ebtartással kapcsolatos eljárások során kezelje.                                                                       

............................................................................................

            Dátum                                 Név (olvasható módon)             Aláírás

 

 

Kitöltési Útmutató

 

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.

 

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.

 

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.

 

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.

 

Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem. Ebben a pontban jelezheti, hogy az eb örökbefogadással került-e Önhöz és mely szervezettől fogadták örökbe.

(Veszélyes eb az 1998. évi XXVIII. törvény 24/A. § (2) bekezdése értelmében az állatvédelmi hatóság által egyedileg veszélyesnek minősített eb. Állatvédelmi hatóság e tekintetben a járási állategészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatal.)

 

Ha elveszett az okmány: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.

 

Ha nincs okmány (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.

 

Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!

 


Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar