Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Iskolakezdési támogatás

Bázakerettye Község Önkormányzata

8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Telefon: 93/348-003, e-mail: hivatal@bazakerettye.hu

 

TÁJÉKOZTATÁS

Iskolakezdési támogatásról

 

Tisztelt Szülők!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális ellátásokról és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 7/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének 33. §-a alapján:

 

Egyszeri, vissza nem térítendő iskolakezdési támogatásra jogosult minden Bázakerettye községben állandó lakóhellyel rendelkező tanuló részére, aki a jogszabályi feltételeknek megfelel.

A támogatás összege az általános iskolai tanuló részére 10 000,- Ft.

A támogatás összege a középiskolai tanuló részére 20 000,- Ft.

 

Fontosabb tudnivalók:

  • Jogosult:

1. a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő tanuló

2. az adott tanévben tanulmányait bármely alap- vagy középfokú oktatási intézményben megkezdi

3. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencszeresét nem haladja meg

  • A támogatás erre rendelkezésre álló formanyomtatványon nyújtható be. (7/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete)
  • Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a tanuló iskolalátogatási igazolását. A beiskoláztatási támogatás iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmező az iskolalátogatási igazolást felhívás ellenére nem csatolta.
  • Az iskolakezdési támogatási kérelmet minden év augusztus 1. és október 31. napja között napjáig lehet benyújtani (Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatalban: 8887 Bázakerettye, Fő u.4. Bagladi Ágnes ügyintézőnél)
  • A támogatás megállapításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
  • A támogatást a tanulónak kell megállapítani és a tanuló szülőjének, törvényes képviselőjének kell folyósítani. Ha a középiskolai tanuló a támogatást megállapító határozat véglegessé válásakor a 18. életévét betöltötte, a támogatást részére kell folyósítani.

 

Bázakerettye 2022. szeptember 22.

 

Tisztelettel:

Csatlós Csilla

polgármester

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar