Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Avarégetési szabályok változása

Bázakerettye Község Önkormányzata

8887 Bázakerettye, Fő út 4.

Telefon: 93/348-003, e-mail: hivatal@bazakerettye

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

helyi avarégetési szabályok változásáról

 

Tisztelt Bázakerettyeiek!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Bázakerettye Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és a megszegésük esetén alkalmazható jogkövetkezményekről szóló 10/2020(X.1.) önkormányzati rendeletének az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló szabályai 2021. augusztus 10. napjától változnak:

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki az avar és kerti hulladék elszállítására és nyílt téri égetésére vonatkozó alábbi szabályokat nem tartja be:

 

a) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással végezhető.

b) Égetéssel csak az az avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség.

c) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.

d) Égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz, szikkasztott avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni, amelynek tüzelése csak folyamatosan kis adagokban történhet.

e) Az égetendő hulladék csak növényi eredetű lehet, nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

f) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

g) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

h) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami a későbbiekben tüzet okozhat.

i) Az avar és kerti hulladék égetését csütörtöki napon 9.00 és 19.00 óra között lehet végezni.

j) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az egészségügyi és gyermekintézmények, szociális intézmény, nyitott sportlétesítmény 50 méteres körzetében az intézmények működési ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezeték alatti ingatlanokon.

k) A község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanokon, valamint a külterületi kertművelésű ingatlanokon május 31. és augusztus 31. között avart és kerti hulladékot égetni tilos.

 

Bázakerettye 2021. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

 

Csatlós Csilla

polgármester


Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar