Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon:
+3693348003
E-mail:
hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Igazgatási előadó állás


Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási előadó
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8887 Bázakerettye, Fő út 4.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Hagyatéki ügyek, iktatás, képviselő-testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek feltöltése,
földforgalmi ügyek adminisztratív ellátása, kereskedelmi és állatvédelmi hatósági ügyek
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium,
 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (8887 Bázakerettye, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/1110-1/2020 ,
valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási előadó.
 Elektronikus úton Dr. Resch Karolina részére a jegyzo@bazakerettye.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 24.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. július 31.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar