Elérhetőségek

Bázakerettye Község hivatalos honlapja

Cím: 8887 Bázakerettye,
Fő út 4.
Telefon: +3693348003
E-mail: hivatal@bazakerettye.hu
Facebook


Állás


Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal 

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2022.12.31. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8887 Bázakerettye, Fő út 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1 melléklet 19. pontjában meghatározott pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Költségvetés készítése, beszámoló készítése, vagyongazdálkodási feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés az ASP szakrendszerben. Leltár elkészítése, számlázási feladatok. Normatív állami támogatások igénylése, azok folyamatos, naprakész kezelése. Gazdasági statisztikák elkészítése, egyéb nyilvántartási feladatok elvégzése. A pénzügyi információs rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységekben való részvétel, kincstári adatszolgáltatás, banki feladatok, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és azok intézményei gazdálkodásával és számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatos teendők ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi illetményalapjáról szóló 1/2019.(I.24.) önkormányzati rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 19. pontjában meghatározott feladatkörre I.besorolási osztályban előírt szakképzettség,

•         Költségvetési szervnél, hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylés igazolása, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         felsőfokú pénzügyi végzettség, regisztrált mérlegképes könyvelő szakképzettség,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű együttműködési készség,

•         precíz, igényes munkavégzés,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző nyújt, a 30/506-79-48 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton dr. Faragó-Szabó Melitta aljegyző részére a aljegyzo@bazakerettye.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el, a pályázót a jegyző nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 
Vissza az előző oldalra!
Bázakerettye Község hivatalos honlapja - Magyar